baudžiamoji byla

baudžiamoji byla
baudžiamóji bylà Iškélti baũdžiamąją bỹlą.

.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • baudžiakas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: baudžiãkas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2011 11 14. Atnaujinta: 2013 10 20. Reikšmės ir vartosena Apibrėžtis: baudžiamoji byla. Pastabos vartotojams:… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • stiklainis — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: stiklaĩnis Kirčiuotė: 2 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2011 11 22. Atnaujinta: 2014 06 03. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: naujoviškas stiklinis pastatas… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • pasisavinimas — pasisãvinimas dkt. Už bánko lėšų pasisãvinimą jám bùvo iškeltà baudžiamóji bylà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bausti — baũsti, baũdžia, baũdė tr., intr. 1. SD87 skirti ar vykdyti bausmę: Nusikaltėliai baudžiami pagal įstatymus rš. Motina tą vaiką, kaipo vienatinį, be galo mylėjo, niekuomet jo nebarė nei baudė M.Valanč. Būrą baudžiava baũdžia K.Donel. Tėvai ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vada — 1 vadà sf. (4) K.Būg, RŽ, FrnW, KŽ; L 1. Š, P.Skar, Rtr, DŽ, NdŽ, Kv dingstis, pretekstas: Aš nedaviau jam vadõs a[rba] progos pykti BŽ374. Vadà yra įvykis, kuris leidžia pradėti kokį nors veikimą FT. Buvo, žinoma, ir vadà, be vadõs nedarė J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”